DepEd Advisories

Date Title File
January 6, 2017
DA 5, s. 2017 - 28th Annual Math-Physics Interschool Quiz Show–Luzonwide of the University of the Philippines-Baguio
Download
January 5, 2017
DA 4, s. 2017 - Changes in DepEd Advisory No. 326, s. 2016 (Third Mining Engineering and Geology Association Month)
Download
January 4, 2017
DA 3, s. 2017 - Para Sa Bayan at Lasalyano Workshop ng Ang Pahayagang Plaridel ng Pamantasang De La Salle
Download
January 4, 2017
DA 2, s. 2017 - Pambansang Kampo Balagtas ng Komisyon sa Wikang Filipino
Download
January 3, 2017
DA 1, s. 2017 - International Seminar/Training/Workshop on Legal and Ethical Challenges in Classroom and School Management of the Philippine Pedagogical Institute
Download
December 29, 2016
DA 365 s. 2016 - Tinukib 2017 of the Architecture Student Council-Department of Architecture of the University of the Philippines–Mindanao
Download
December 29, 2016
DA 364 s. 2016 - Pambansang Seminar sa Pagsulat ng Korespondensiya Opisyal, Ortograpiyang Pambansa, at Manwal sa Masinop na Pagsulat ng Komisyon sa Wikang Filipino
Download
December 29, 2016
DA 363 s. 2016 - Pambansang Seminar sa Pagtuturo ng Panitikang Gender-Based ng Komisyon sa Wikang Filipino
Download
December 29, 2016
DA 362 s. 2016 - Sixth TungGALINGan 2017 of the University of the Philippines Junior Executive Society
Download
December 28, 2016
DA 361, s. 2016 - 2017 Extramural Training-Seminar for Social Science Teachers of the University of the Philippines-College of Social Sciences and Philosophy
Download