DepEd Advisories

Date Title File
July 21, 2010
DA 185, s. 2010 - 2ND MINDANAO TECHNOLOGY SUMMIT
Download
July 20, 2010
DA 184, s. 2010 - THREE-DAY ORIENTATION SEMINAR ON DEVELOPING TEXTBOOKS (TXs) AND TEACHER'S MANUALS (TMs) FOR PUBLIC SECONDARY SCHOOLS
Download
July 20, 2010
DA 183, s. 2010 - SPECIAL EDUCATION LECTURE SERIES
Download
July 19, 2010
DA 182, s. 2010 - ADDENDUM TO DEPED ADVISORY NO. 147, S. 2010 (PAMBANSANG SEMINAR-WORKSYAP SAFILIPINO)
July 19, 2010
DA 181, s. 2010 - SAAN KASA NGAYON (PAGTATAYA NG KATAYUAN NG IBA'T-IBANG LARANGAN NG DISIPLINA NG KASAYSAYAN)
Download
July 19, 2010
DA 180, s. 2010 - POSTGRADUATE COURSES ON BUILDING RESILIENCE TO CLIMATE CHANGE 2010
Download
July 19, 2010
DA 179, s. 2010 - INVITATION TO GENDER AND DEVELOPMENT COURSE
Download
July 19, 2010
DA 178, s. 2010 - STARLAB PORTABLE PLANETARIUM
Download
July 19, 2010
DA 177, s. 2010 - NATIONAL SEMINAR-WORKSHOP ON PEDAGOGICAL LEADERSHIP AND SUPERVISION TOWARD EFFECTIVE ADMINISTRATIVE
Download
July 19, 2010
DA 176, s. 2010 - PAMBANSANG SEMINAR-WORKSYAP SA INTELEKTWALISASYON NG WIKANG FILIPINO BILANG ALTERNATIBONG SISTEMA NG PAGTUTURO
Download