K to 12 Senior High School Voucher Program

February 2, 2016

Sa pamamagitan ng Voucher Program, magbibigay ang pamahalaan ng tulong pinansyal sa mga Grade 10 completer mula sa pampubliko at pribadong Junior High School (JHS) upang makapag-aral sila ng Senior HIgh School sa isang: 1) pribadong high school, 2) pribadong university o college, 3) state o local university o college, o sa 4) technical-vocational school simula School Year (SY) 2016-2017.

Layunin ng programang ito na palawigin ang kakayahan ng mga mag-aaral at ng kanilang pamilya na makapili ng paaralan o track sa Senior High School na naaayon sa kanilang mga pangangailangan at layunin sa buhay.

Para sa karagdagang kaalaman, bisitahin ang K to 12 Updates.

Updated as of February 2, 2016.

Senior High School Voucher Program: Ano ang voucher program?
Senior High School Voucher Program: Sino and makikinabang sa programang ito?
Senior High School Voucher Program: Halaga ng SHS voucher