ALS: Ang kwento ni Sherel, isang High School student

July 10, 2017
"Ang ALS ay isang pagkain na nagbibigay nutrisyon sa ating isip at damdamin."
- Sherel G. Aguilar

Ako si Sherel G. Aguilar, 19 na taong gulang, at kasalukuyang nakatira sa Pigcawayan, Cotabato. Bunso sa aming magkakapatid, ako ay nahinto sa pag-aaral sa edad na 16 sapagkat hindi na kayang matustusan ng aking mga magulang ang aking matrikula. Magmula noon ay tumulong na akong mag-ani ng palay, mais, at iba pang mga pananim sa bukid para lamang may maipambili ng pagkain ang aming pamilya.

Nang dumating ang Alternative Learning System (ALS) sa aming barangay ay nagkaroon ako ng pag-asa na tapusin ang aking pag-aaral sa sekondarya. Agad akong nagpatala sa mga guro ng ALS na pumapasok sa aming barangay. Hindi ko inaaksaya ang panahon at pagkakataon na matuto kaya dinadaluhan ko ang bawat araw na kami ay may klase. Sa mga pagkakataong hindi ako nakakapasok nang dahil sa trabaho, dinadalaw ako ng aking mga guro sa aming bahay at doon ay binibigyan nila ako ng mga aralin. 

Naging inspirasyon ko ang mga guro sa ALS dahil hindi lamang sila nagtuturo ng mga bagay na may kinalaman sa aming mga aralin; sila ay nagbabahagi rin ng mga pangaral at payo na nagtutulak sa akin na pagbutihin ang pag-aaral at pagpursigihan ang makatapos. Dumating ang araw ng aming pagsusulit at ako ay nakapasa. Walang pagsidlan ang aking galak ng malaman ko na isa ako sa mga mapalad na nakapasa. Noon din ay nakaramdam ako ng pagnanais at pag-asa na makapasok sa kolehiyo.

Sa kasalukuyan, ako ay kumukuha ng kursong Computer Hardware Servicing at nasa ikalawang taon na – sa loob ng ilang buwan ay magtatapos na muli ako. Nais kong makamit ang NC II upang sa gayon ay makahanap ako ng maayos na trabaho at makatulong ako sa aking pamilya.

Sa lahat ng mga guro sa ALS, lalo na kay na Sir Tomas C. Artieda at Ma’am Mary Jane D. Cadiao, lubos akong nagpapasalamat na binigyan ninyo ako ng pagkakataong matapos ang aking pag-aaral sa sekondarya at kolehiyo. Kung anuman ang aking narating sa ngayon at mararating pa sa susunod ay lubos kong ipinagpapasalamat sa Maykapal at sa mga taong tumulong sa akin upang makamit ko ang aking mga minimithi sa buhay.

END