Senior Hi's Cool: Huwarang Guro

June 26, 2016
Dala ng 2016 ang simula ng pagsasakatuparan ng pinakamalaking reporma sa Edukasyon sa Pilipinas: ang unang taon ng Senior High School. Para sa buong pamayanan ng Philippine National High School, dala rin nito ang maraming katanungan at pagkabahala.
 
Maharap kaya ni Teacher Gina ang sarili niyang mga takot at agam-agam sa darating na taon? Maengganyo niya kaya ang mga estudyante niyang hindi pa rin sigurado sa Senior High School? Sundan natin ang pakikipagsapalaran ni Teacher Gina sa ikatlong kabanata ng Senior Hi's Cool!