Senior Hi's Cool: Suportado ni Nanay

June 26, 2016
Dala ng 2016 ang simula ng pagsasakatuparan ng pinakamalaking reporma sa Edukasyon sa Pilipinas: ang unang taon ng Senior High School. Para sa buong pamayanan ng Philippine National High School, dala rin nito ang maraming katanungan at pagkabahala.
 
Anu-ano ang mga agam-agam ni Nanay sa Senior High School track na gustong piliin ng kanyang anak? Masagot kaya ang kanyang mga katanungan at magbago kaya ang kanyang pananaw tungkol sa SHS? Sundan natin ang pakikipagsapalaran ni Nanay Sylvia sa ikalawang kabanata ng Senior Hi's Cool!